รายชื่อศิษย์เก่า DSTARTUP รุ่นแรก

คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค

Founder & Brand Director SHUBERRY

Innovator of SOFASHOES

Lisa Tomorrow's Young Achiever

คุณตุ้ม กรรณิการ์ จำปาพันธ์

Founder & Marketing Directer

Endovasctech co.,LTD

Wynntech24 co.,LTD

Facilitator Passion test,THAILAND

คุณพุทธ กระบี่พุทธ แก้วคำ

กรรมการผู้จัดการ

บจ. เคบีพี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี,

บจ. เคบีพี อินคอร์ปอเรชั่น

และ บจ. เคบีพี เอนเนอยี่ เวนเจอร์ส

คุณกอล์ฟ กฤชบดี เรืองรุจิระ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จี โมทีฟ โปรดักชั่น จำกัด

คุณหนิง

กัญญารัตน์ วรรณอาภา

Founder & Managing Director

JAB Co., Ltd.

คุณป๊อกกี้

กิตติพัฒน์ แก้วอาภรณ์

Executive Assistant

to Woody Milintachinda

Woody World

คุณวาวา

กุณฑิกา ปัญญาวุฒิไกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด

คุณหลี กุลชา สรัสยะนันทน์

CEO & Founder

F W Inter Trading Co.,Ltd.

คุณบี คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์

Founder & CEO

Beyond Training

คริสตินา พลอยไพลิณ ชลันดาร์

Business Owner & Creative Designer

OKRA By Tina

คุณป้อ จักรกฤติ สายสมบูรณ์

CEO & Founder,

Spyder Auto Import

คุณอาร์ม จักร์กวินทร์ ภู่สวาสดิ์

Founder & CEO

BOX WEDDING, BOX PRODUCTION

JAKAWIN PHOTOGRAPHY

คุณเก่ง จักรพันธ์ รัตนเพชร

Founder และ Managing Director

บจ. The Black Tie Service

คุณนา จินตนา เตชะมนตรีกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชีซีแอนด์เอ จำกัด

สำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ใน List กลต

คุณจิโร่ จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ ดีสวัสดิ์ดีไซน

คุณนัน จีรนันท์ จิระบุญญานนท์

Digital Transformation Manager

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

คุณแนน จีรพัส จงรัตน์ศรีกุล

ผู้จัดการตลาด

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

Managing Director

Sociallab company limited.

คุณกอล์ฟ ฉัตรพล ไกรกังวาร

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนกวงกระจก

คุณตู่ ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

คุณบอย ชัฎธน  นิลภารักษ์

Managing Director

CHILOCACT

คุณแมค ชัยทัต เลาหสุขเกษม

Digital Marketing Manager

M Channel (เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง)

คุณสี่ เชาวรินทร์ เกษมสุข

เจ้าของกิจการ

ร้านแจ้ง14

พี่เชิด เชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ยูยู) บริษัทลูกของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก (EASTW)

คุณนุ่น ฐานิดา ลาภสินสิริ

Assistant managing director

Numcharoen Alai Bangkok Co.,Ltd.

คุณเอก ณกรณ์ กรณ์หิรัญ

กรรมการ วุฒิศักดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป

ประธานกรรมการ ณกรณ์ เรียลเอสเตท

คุณแพร ณกุล ยุคล ณ อยุธยา

Managing Director

Miracle Infinity Co,. Ltd.

คุณเอก ณพพงศ์ ธีระวร

ประธานกรรมการบริหาร

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

คุณ ทรัพย์

ณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซินเซียร์ เน็ตเวิร์ค

คุณณัฐ สุวภิรมย์โชติ

Co-founder

Clevworks co., ltd.

ดร.นัท ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

กรรมการบริหาร ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

SME BANK

คุณมุก ณัฐรินทร์ คลอวุฒิอนันต์

เจ้าของธุรกิจ

La Couture/ ณัฐกานต์ / ร้านกระต่ายขายหม้อ

คุณเก๋ ดวงรัตน์ บวรวาณิชย์

Managing Director

Butterfly Argentum

คุณโจ ไตรเทพ ศรีกาลรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจ. โปรปลักอิน

คุณต้น ทนุธรรม
เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ

บริษัท แลม มอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

คุณป๋อม ธนาวุฒิ โต๊ะทอง

Head of Process & Business Development

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด

คุณธัญญ์รวี ธนาปรียาภิรมย์

CEO, Billion B Co.,Ltd

คุณเบิร์ด ธีรพงษ์
รักษ์ธนานนท์

Managing Director

BRAND MATRIX RESEARCH CO.,LTD.

คุณปอ ธีรพิชญ์ สืบวงศ์ลี

General Product Manager

Bodyshape Corporation

Group Co., Ltd.

คุณโบว์ นนท์รดา
กฤษณาวารินทร์

Marketing Director

ไทยนำโพลีแพ๊ค

คุณเปี๊ยก นวพันธ์
ปิยะวรรณกร

CEO & FOUNDER

Touch Publications Co.,Ltd.

Level Up Games Co., Ltd.

คุณเหมียว
นันท์นภัส อัครวงษ์ภาคิน

CEO of Charmer clinic

คุณน้ำ นิชา หนุนภักดี

Managing Director

Pacific Dental Care Co., Ltd.ด

คุณ นิธิวรรสน์ หลินภัทรชัย

Managing Director,

P.Siam Transport Co.,Ltd.

ดร.หญิง บัณลักข ถิรมงคล

Founder & CEO Tallsters Height Development Institute

ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา

คุณเต้ย ปกรณ์ พกมณี

Managing Director

บจก. ที สไตล์

คุณเบิร์ด

ปกรณ์ เหลืองอร่ามสุก

Managing director

DREI SANITARY WARE CO., LTD

คุณบี

ประวีณ์นุช กิติวัฒนบำรุง

Managing director

Pravinia Co.,Ltd

คุณสิทธิ์ ประสิทธิ์ โชคกิจ

ผู้จัดการทีม สโมสรฟุตบอล อยุธยา ยูไนเต็ด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณตอง

ปัณณภัสร์ เลิศชัยธนานนท

ผู้ก่อตั้ง บริษัท บี ซี โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

คุณเด่น ปิยภัสร ธาระวานิช

อาจารย์ สาขา การเงิน และ เศรษฐศาสตร ์

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.เป็นหนึ่ง ธงทอง

ผู้จัดการ

บริษัท เป็นเอกเก้าห้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ปีเตอร์ พชรพล วิมลเฉลา

ผู้จัดการ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

คุณนิว พรธสิทธิ์ กฤษฎาธิวุฒิ

Director of Engineering

Air-4 International Co., Ltd

คุณแอมป์

พัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล

Marketing Director

Alyssa Company

คุณแพท พัฒนภาส ลิ่วมโนคุณ

Business Partner,

UK Clearing House Limited

ที่ปรึกษาการลงทุนและการเก็งกำไร

ในตลาดทุนและตลาดเงิน ¥,€,$,£

คุณเอ็กซ์ พัฒนา พร้อมพัฒน์

Assisitant Director

Watergate Hotel Co.,Ltd

คุณพั๊นช์

พันธิวา พงษ์ศักดิ์ศิลป์

กรรมการ บริษัท บีสตาร์ บิวตี้จำกัด

คุณไหม

พิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โซน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณบีม

พิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย

CEO – Beauty Society Group

คุณนิกกี้ พิรุณ ชินวัตร

CEO

GRT ECOSYSTEM CO., LTD

คุณถู พิรุฬห์ภัค พิริยะภักดีกุล

Founder

HI-RES Co.,Ltd.

คุณเป๊บ พีรภูมิ ปราบอริพ่าย

CEO - Smart One Logistics (SOL)

คุณกบ ไพจิตร ผาวัน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

และการพัฒนาเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณพลอย

ไพลิน พานเพียรศิลป์

Managing director

บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด

คุณแซนดี้ ภัทร์สิริย์ กรณ์หิรัญ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทบุญนิสาจำกัด

บริษัทวินน์ เอนเตอร์ไพร์ส

คุณยุ้ย ภัทรา โชติช่วงชัชวาล

วิศวกรออกแบบอาวุโส และ ทายาทธุรกิจ

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

คุณภาค ภาคภูมิ วิทยาเวโรจน์

General Manager

Communication One

คุณโบโบ้ ภูริวรรธก์ ใจสำราญ

ประธานบริษัท MASS Exhibition

คุณเกี๊ยก

มารุต บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คุณนัท มีเรีย เบนเนเดดตี้

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บิวตี้ ดอท ชอป จำกัด

คุณเน็ตตี้

เมรินทร์ดา ภักดีธนเสฏฐ์

Personal Development Coach:

Design Thinking

Founder & Creative Director

a la netti

คุณเล็ก รุ่งโรจน์ ตันเจริญ

CEO - Rabbit Digital Group

คุณลักษมีลาวัลย์ หาญพาณิชย์

ผู้จัดการทั่วไป

Park inn

คุณยิ้ม วนิดา ประภารัตน์

Founder & Brand Director

Hamburger Studio

Managing Director

Hamnet Style Fashion Co.,Ltd.

คุณเพชร วาสุเทพ จารุสถิติ

เจ้าของกิจการ

Forcetech

คุณนาย วิเชียร อินทร์ไกรดี

Director

กลุ่มบริษัท megumigroup

คุณโรจน์ วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์

MD, Danbell (Thailand) Co., Ltd.

และ IXS Group

คุณเบนซ์

ศรุติพงศ์ ตรงสุจริตสิน

MD of Shu food

and marketing co.,ltd.

คุณก้อง ศิระ สัตยไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชากา

 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณดิว ศิวะศิษฐ์ เลาหพงศ์ชนะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รียูซิท์ (ประเทศไทย) จำกัด,

กรรมการบริหาร

บริษัท ศักยะ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คุณอู๋ ศุภวุฒิ ฉัตรฉายแสง

ฝ่ายจัดซื้อ บริษัทวิริโค่จำกัด

ส.ช.สมชาย รังษีธนานนท์

CEO - Bright TV

น.พ.ต้น สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์กีฬาชะลอวัย

อาจารย์พิเศษ คณะเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์

CEO/ Co- Founder

U DRINK I DRIVE

คุณบอม

สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์

Managing Director,

BIW Products Co.,Ltd

คุณโอ๋ สิรินดา คำเอก

ผู้ก่อตั้ง Bangkok Smart Condo

พญ. สิรินทิพ จิรอดิศัย

CEO / Medical Director

AROM:D aesthetic clinic and spa

Bon-song Co.,Ltd.

ดร.โป๊ก สุชาติ โอทัยวิเทศ

Managing Director

Take-A-Box Co.,Ltd.

คุณเหม่เม้ สุนีย์ รุ่งเรืองไพฑูรย์

CEO

Eurosia foods trading & agencies, ltd.

คุณแอน

สุภลักษณ์ เทียมสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีเอสเบทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัด

คุณเอก สุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

president Chief Executive Officer

บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด

คุณโอ๋ สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ

Marketting Maneger

Jqfoods co.,ltd.

คุณเถียร เสถียร บุญมานันท์

CEO&Founder

Neolutiongroup

คุณนัย อโณทัย ดลพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการ

หจก. ปัญญาอีเล็คโทรนิค

คุณต้น อนล ธเนศวรกุล

กรรมการบริหาร

บริษัท ยูนีซัน จำกัด

คุณอร อภิษฎา ดินม่วง

CEO OF ABSOLUTE GROUP

คุณอุ๊ อรนุช รุจิราวรรณ

Chief Marketing Officer

VGI Global Media

คุณอรอุมา สีแสงทอง

SVP business development

Nortis Energy Company Limited

ดร.อู๊ด อัญชลิน พรรณนิภา

ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

คุณเอก เอกพล ไววิทย์ลิขิต

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เกรียงไทยวัฒนาอินเตอร์เทรด

คุณเอก เอกภาสน์ เตพละกุล

CEO & Co Founder

Skyventure and Stanley Miniventure

Copyright © Duriancrop All Rights Reserved.